Poland – PTO

Polish Society of Ophthalmology
Polskie Towarzystwo Okulistyczne

Website: www.pto.com.pl

Polskie Towarzystwo Okulistyczne
Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr.1 im. N.Barlickiego
ul.Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
Tel +48 42 6776800
Fax +48 42 6776801
pto@pto.com.pl

Newsletter